Herkesin yazdığı gibi yıl sonunda sosyal medya rakamları vermek isterdim ama işin kolayına kaçmak istemedim. Sosyal medya kullanım oranları hakkında birçok istatistik verisi var ve bunlar günlük yaşantımızda ve şirketlerin gelecek öngörülerinde gerçekten önemli yer tutuyor. Bir önceki yazımda like comment share ikonlarının sosyal medya kullanıcıları üzerindeki etkilerini ve insanları...
Gücün  üreticiden perakendeciye geçtiği ve her geçen gün bu gücün yükseldiği bir yüzyıldayız. Artık bir satış ağına sahip olmak yani tüketiciyle buluşma yeteneğine sahip olmak üretim tesislerine sahip olmaktan daha değerli. Perakende sektörü hem büyüyor hem şekil değiştiriyor.  “Tüketici” kadar önemli bir başka kavram girdi hayatımıza: “Alışverişçi!” Bugün “shopper...
Günümüzde toplumsal, ekonomik ve teknolojik çevre faktörleri ve bunların yeni bulguları sayesinde toplumların ve pazarda bulunan tüketicilerin davranışlarında da kısa zamanda önemli değişikliklere neden olduğu gözlemlenmektedir. Hızlı teknolojik değişiklikler tüketicilerin istek ve beklentilerini büyük ölçüde değiştirmektedir. Son yıllarda tüketicilerin yaşam biçimleri de değişmiş ve hayatı kolaylaştırıcı mal ve hizmetleri...
Perakende, “Nihai müşterinin sürekli değişen talebini, analitik yöntemler ile en doğru biçimde anlayıp, ortaya çıkan ihtiyacı en hızlı biçimde karşılayacak teklifi yapma sanatıdır”. Bugünün değişen global ortamında bütün organizasyonlar rekabet avantajı elde etmek, müşteri sadakatini artırmak için yeni yollar aramaktadırlar. Geleneksel esnaf kültürümüz, müşteriyi ağırlama, hizmet etme ve onu baş...
ÖZET  Tüketici etnosentrizminin tüketicilerin satın alma kararlarını etkilediği düşünülmektedir.  Satın alma tercihlerini yerli markalı ürünlerden yana yapmaya özen gösteren tüketicilerin etnosentrizm eğilimleri daha yüksek çıkmaktadır. Tüketici etnosentrizmi ile ilişkisi olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri de algılanan kalitedir. Bu çalışmanın amacı tüketici etnosentrizmi ve yerli markalı ürünlere yönelik algılanan kalite...
Perakendede sadece yılın belirli dönemlerinde yapılan indirimler artık yılın tamamına yayıldı.  Sadece moda perakende olarak adlandırdığımız giyim grubunda değil,  bütün sektörlerde indirim standartlaşmış bir hal aldı. Güzelin güzeli, iyinin iyisi vardır derken artık ucuzun ucuzu da bulunabilir   hale  geldi.  Gıdadan, mobilyaya, teknoloji ürünlerinden tatile, hatta araç sektörüne   kadar her...
Turizmin gelişmesiyle birlikte son yıllarda ülkeler, turizmden elde ettikleri gelirleri daha çoğaltabilmek için kıyasıya rekabet etmektedirler. Bu anlamda artık yöneticiler bir ülkenin tamamını değil, ülkenin sahip olduğu her yöreyi ve bölgeyi pazarlama açısından ele alarak rekabet edebilir konuma getirmeye çalışmaktadırlar. Küreselleşme, internet ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler günümüzde, yer ve...
Sosyal medyamızın en çok kullanılan üç butonuyken şimdi hayatımızı yönlendiren üç buton diye bir tespit yapsak pek de yanlış konuşmuş olmayız.   Sosyal medyayı etkin kullanmak ve teknolojinin bize sunulanı kadarını kullanmak zorunda kaldığımızdan bahsetmiştim. O kadar etkin kullanmaya başladık ki artık kalemi kuvvetli yerine klavyesi kuvvetli deyimini kullanmaya başladık ve...
Genelde endüstriyel pazarlarda ,özelde ise bu pazarlarda satın almada müşteri ilişkileri farklı bir özerklik ve önem taşımaktadır.Müşteri ilişkilerini oluşturmak geliştirmek ve onu korumak özellikle rekabetin arttığı ve karların azaldığı dönemlerde daha da fazla özeni gerektirmektedir.Müşteri ilişkileri yönetimi ise sanıldığı gibi ne çok kolay nede çok zor,karmaşık bir süreçtir.Söz konusu...
Endüstriyel pazarlarda mübadele -değişim konusunu geçen sayıdaki yazımızda ele almıştık. Bu sayıda da değişime konu olan değerler üzerine düşüncelerimizi paylaşmak istedik. Söze şu şekilde başlamakta fayda olacağını düşünüyorum; endüstriyel pazarlarda da nihai tüketici pazarlarında yer alan ve değişime konu olan her tür değeri bulmak ve değişimi gerçekleştirmek mümkündür. Endüstriyel...