Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 15 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen SATINALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEMİNERİni sektör bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Erdal tarafından verilen eğitimde satınalma mesleğinin ülkemizde ve dünyada gelişimi ile yönelimler ele alındı. Yoğun katılımla...
Yönetici Yetiştirme ve Liderlik Eğitim Programlarının Ayrılmaz Parçası Müzakere ve Pazarlık Oyunu İyi yöneticiler daima aldıkları doğru kararlar ile tanınırlar. Karar alma yeteneğinin geliştirilmesinde kuşkusuz müzakere ve pazarlık gücünün önemi büyüktür. Özellikle işletme ve çevresi (müşteriler, tedarikçiler vb.) ile yürütülen ticari pazarlıklarda bu konu hayli stratejiktir. Yönetici yetiştirme ve liderlik eğitim programlarının...
AMAÇ  Küresel rekabet ortamında satın alma faaliyetleri işletmeler için stratejik bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerin bulunmasından pazarlık süreçlerine, tedarikçi ilişliklerinden satın alma pazar araştırmasına kadar bir dizi faaliyet sürekli etkileşim halindedir. Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi eğitiminin amacı, satınalma ve tedarik zinciri süreçlerinin işletme rekabet...
Eğitimin Amacı: Bugünün rekabet ortamında tedarikçilerin işletme stratejilerinin gerçekleştirilmesine ne ölçüde katkı sağlayabileceği daha fazla tartışılmaktadır. İşletmeler, tedarikçilerin etkin yönetimi konusunda sistem kurma arayışı içindedir. Tedarikçi performans yönetim sisteminin kurulması, tedarikçi ilişkileri yönetimi ve tedarikçi geliştirme eğitimi kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:  Tedarikçi araştırma ve seçim kriterleri nelerdir? Tedarikçi bölümlendirme çalışmalarının...
Eğitimin Amacı: Günümüzde uluslararası pazarlarda şirketler değil tedarik zincirleri rekabet etmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi, kısaca sürekli ve hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek ve işletme iş süreçlerini bir bütün olarak görmektir. Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerle ilişkilerden fabrika ortamına, depo yönetiminden dağıtım planlamasına kadar bir dizi faaliyeti sürekli etkileşim halindedir. Eğitim...