TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, MÜLAKAT TARİH VE YERİ:  16 OCAK 2018 - BEYAZIT İ.Ü.Rektörlük Binası 1. Kat Genel Sekreterlik TOPLANTI SALONU Saat: 10:00 - 15:00 Başvuru Son Tarih: 11 Ocak 2018. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başvurusu için Kılavuzu indirip, süreç adımlarını takip ederek programa müracaat edebilirsiniz. İstanbul...
Arş. Gör. Adil ÜNAL İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı %CODE17% Teknolojik gelişmelerin iş yapma biçimlerini ve ekonomik büyümeyi domine ettiği günümüz iş koşullarında modern işletmeler tedarikçi yönetimi birimlerini dönüştürmek durumunda kalıyor. Tedarikçiler ile veri/bilgi alışverişine dayanan işbirliği odaklı tedarikçi ekosistemleri üzerinden yönetimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve inovasyonun tetiklendiği yeni...
Günümüzde yeni tedarikçi geliştirme, üretim planlama, sevkiyat ve servis konularını yönetmeye odaklanmış tedarik zinciri organizasyonlarının önümüzdeki 20 yılda üzerine en çok düşmeleri gereken konu yetenek edinimi olacak. Tedarik zinciri aktivitelerindeki, araçlarındaki ve hedeflerindeki hızlı değişimler yönetim ve liderlik konularıyla ilgili yeni yeteneklere ihtiyaç duyacak. Ambalajlı tüketici ürünleri firması Colgate-Palmelive’in Genel Müdür...
Tuğrul GÜNAL  S i e m e n s  A . Ş . T e d a r i k Z i n c i r i Y ö n e t i m i B ö l ü m D i r e k t ö r ü Satınalma Dergisi (http://www.satinalmadergisi.com),...
Prof. Dr. Mahmut Tekin Selçuk Üniversitesi Bölgesel Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü mahtekin@selcuk.edu.tr, mahtekins@gmail.com Otomasyon (sibernetik), insanın makineyle birlikte iş yapması…  İlk olarak el yüz yıkama makinesini ülkemizde 1200’li yıllarda icat eden kişi (Ebu’l-İz), elini uzattığında otomatik olarak suyun akmasıyla ve havlunun uzatılmasıyla birlikte insan makine etkileşimini başlatmıştı… Ve dahası bu bilim...
Arş. Gör. Adil ÜNAL İstanbul Üniversitesi SBF İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD aunal@istanbul.edu.tr Ülkemizde son dönemde hastane, tıp merkezi, poliklinik gibi sağlık hizmeti sunulan kuruluşlarda tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının geliştiği görülmektedir. Planlama, satınalma ve tedarik, lojistik, malzeme yönetimi gibi alanlar tedarik zinciri yönetimi departmanı altında örgütlenerek işletme organizasyon yapıları içerisinde yer...
Prof. Dr. Mahmut Tekin Selçuk Üniversitesi Bölgesel Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü mahtekin@selcuk.edu.tr Şöyle bir düşünelim; ana üretici firma ve tedarikçi ilişkilerini, tedarikçilerin tedarikçi firmalarla ve tedarikçilerin başka firmalarla ilişkilerini… Örneğin; otomobil fabrikasını ve tedarikçi ilişkilerini… Küresel ölçekte üretim yapan otomobil firmalarının yüzlerce ve binlerce tedarikçi firmayla ilişkisi var… Bu tedarikçi ilişkileri...
TEDARİKÇİ İLE İYİ İLİŞKİLER VE KAZANIMLAR ÜZERİNE Suzan YAZICI ÖZBEK Daha önce tek lokasyondan tedarik riski başlıklı yazım ile değinmiş olduğum ve dolayısıyla tedarikçi ile oluşabilecek sorunlar hakkındaki yazıma burada mevcut ilişkilerin iyileştirilmesinde edinilecek kazanımlar veya bozulması durumunda oluşacak kayıplar açısından yaklaşmak istiyorum. Bilindiği üzere Tedarik Zinciri Yönetimindeki en önemli süreçlerden biri...
Prof. Dr. Murat ERDAL, Mehmet SAYGILI, Ömer Faruk GÖRÇÜN, Özhan GÖRÇÜN Otomobil üretiminin band sisteminde gerçekleşmesi, üretim sürecinde hammadde, hazır parça ve yarı-mamul akışlarının tam zamanında fabrika ortamına taşınmasını zorunlu kılmaktadır. Üretimde araçlar, yürüyen bir band üzerinde hareket etmekte ve aracı oluşturan parçalar ardışık olarak araca takılmaktadır. Bu nedenle aracı oluşturan...
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı belli oldu. Bahar Dönemi mülakat tarihlerimiz Aralık ayı sonunda belli olacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz. Yeni dönem tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Başarılar dilerim. Prof. Dr. Murat ERDAL 2017-2018 Akademik Yılı GÜZ Dönemi Ders Programı Tedarik Zinciri Yönetimi İkinci Öğretim...