TEDARİKÇİ İLE İYİ İLİŞKİLER VE KAZANIMLAR ÜZERİNE Suzan YAZICI ÖZBEK Daha önce tek lokasyondan tedarik riski başlıklı yazım ile değinmiş olduğum ve dolayısıyla tedarikçi ile oluşabilecek sorunlar hakkındaki yazıma burada mevcut ilişkilerin iyileştirilmesinde edinilecek kazanımlar veya bozulması durumunda oluşacak kayıplar açısından yaklaşmak istiyorum. Bilindiği üzere Tedarik Zinciri Yönetimindeki en önemli süreçlerden biri...
Prof. Dr. Murat ERDAL, Mehmet SAYGILI, Ömer Faruk GÖRÇÜN, Özhan GÖRÇÜN Otomobil üretiminin band sisteminde gerçekleşmesi, üretim sürecinde hammadde, hazır parça ve yarı-mamul akışlarının tam zamanında fabrika ortamına taşınmasını zorunlu kılmaktadır. Üretimde araçlar, yürüyen bir band üzerinde hareket etmekte ve aracı oluşturan parçalar ardışık olarak araca takılmaktadır. Bu nedenle aracı oluşturan...
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ İşletmeniz için son derece faydalı bilgiler edeceğiniz araştırmayı ekte bulabilirsiniz. Bu araştırmayı doldurmanız sektör açısından son derece değerli bulgular oluşturacaktır. Teşekkür ederiz. İletişim:  Zeynep EKİZOĞLU - Bilgi Üniversitesi MBA zeynepekizoglu@gmail.com
İ. Ü. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başvuruları Online olarak İstanbul Üniversitesi http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ web sitesinden yapılmaktadır. Başvuru koşulları Ve tüm bilgiyi BAŞVURU KILAVUZUndan edinebilirsiniz. 12 Haziran 2017 son başvuru tarihidir. Başarılar dilerim. Prof. Dr. Murat Erdal (merdal@istanbul.edu.tr) Merhaba, Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programlarımız hakkında kısaca bilgi paylaşıyorum…. Tedarik Zinciri Yönetimi YLP...
Son günlerde bankacılık sektörünün gündeminde ‘Taşınır Rehni’ konusu var. Bu gündemin yansıması olarak yılın ilk aylarında yürürlüğe giren kanun ile teminat vasfı olan, rehne konu olabilecek taşınırların kapsamı genişletilerek, özellikle KOBİ’lerin kredi kuruluşlarından kaynak bulmasının önünün açılması hedefleniyor. FU Gayrimenkul’un Genel Müdürü Ertuğrul Bul, “Bu düzenlemeyle finansman ihtiyacı içerisindeki...
Tedarik zincirlerinin amacı müşteri taleplerini zamanında, eksiksiz ve mümkün olduğunca en yüksek kârla karşılamaktır. Belirli yönetmelikler ve standartlara uyarak yerine getirilen siparişler, zincirin bütünsel maliyetini en düşük kılacak şekilde gerçekleştirilmeye çalışılır. Gelişen ekonomiler tüketici bilincini artırırken, daha kaliteli, güvenilir ve sağlıklı gıdalara olan talepte artış gözlemlenmektedir. Müşterinin gıda satın alırken...
Gelecek yıllarda tedarik zinciri yönetimi üzerine yapılan değerlendirmelerde çeşitli öngörüler ortaya konuyor. Bunlar arasında teknolojinin tedarik zincirlerine egemen olduğu, IoT (Nesnelerin İnterneti) uygulamaları ile makineler arası iletişimin gerçekleştirileceği, tedarik zincirinde yeni uzmanlıkların doğacağı belirtilenler arasında. 1- İşletmeler Görev Yapılarını ve Tanımlarını Değiştirecek Mevcut durumda işletmeler "talep tahmin uzmanı, tedarik planlama mühendisi,...
Günümüzde tedarik zinciri yöneticileri için en önemli kavramlar aynı anda gerçekleştirebilmek üzere daha ucuz, daha hızlı ve daha iyi olabilmektir. En az üstteki kavramlar kadar önemli bir kavramda riskin yönetilmesidir.Şirketler gün geçtikce globalleştiği için  uzak bir ülkedeki olan bir kriz  bütün dünyaya çok çabuk yayılabilmekte ve hiç bir firma riske...
Bugünün Dünya Kadınlar günü olması nedeniyle satınalma ve tedarik zinciri pozisyonlarında kadın yöneticiler, mesleki avantajları, ülkemizde ve dünyada kadın satınalma ve tedarik zinciri yöneticileri ve ayrıca kadın emekçiler üzerine bir yazı hazırlamak istedim. Tüm kadın emekçilerimizin kadınlar gününü kutluyorum. Dünyada ve Türkiye'de gerçekleştirilen araştırmaları incelediğimizde birçok şirkette cinsiyet eşitliği noktasında...
Çin ile ticarette risk yönetimi hakkında değerlendirmelerimizi sunmadan önce, kısaca  uluslararası ticaretin gelişimine bir göz atalım. Literatürde, uluslararası ticaretin gelişimi üç aşamalı olarak geçer: Birinci aşamada, İkinci Dünya savaşı sonrasında ulusal ekonomiler arasındaki ticaret artar. 1970'lerden 1980'lerin sonuna kadarki dönem ikinci aşamayı oluşturur. Bu dönemde gerçekleşen hızlı teknolojik gelişmeler...