Sağlık Sektöründe Sürdürülebilir İş Modelleri

İsmail Hızlı
Total 21 Sene Satınalma ve tedarik zinciri yöneticiliği 8 hastane açılması tüm süreçler doktora tez konusu : yalın yönetim süreçleri. Hali Hazırda Medipol Sağlık Grubu Satınalma Grup Müdürü

Sağlık kurumları, sürekli gelişmesi gereken kalite çıktıları, hasta güvenliği, uygun maliyetli hizmetler ve sağlık hizmetlerine adil erişim arayışı içinde dünya çapında gelişmeye devam ettikçe, tüm coğrafyada paydaşlar daha yüksek düzeyde hesap verebilirlik ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini talep etmeye devam edecektir.

Sağlık kuruluşlarının sürdürülebilir şekilde davranma çabası ve gerekliliği, Birleşmiş Milletlerin Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere, herkes tarafından kabul görmüştür. Kabul gören görüş; Çevresel, sosyal ve ekonomik unsurların uygulanmasının hepsinin belirli bir dengede yürütülmesidir.

Bu bağlamda ülkemizde de buna yönelik bir kılavuz oluşturulmalıdır, gereklidir, zorunludur.

Bu Kılavuz sağlık tesislerinin tasarımı, inşaat, bakım argümanları ve işletme alanlarına entegre edilmelidir. Ayrıca bu haritalandırma sosyal destek ile birlikte finansal ve politik sürdürülebilirlik alanlarına uygulanarak önemi vurgulamalıdır.

Bu sayede, günü kurtarma olgusundan uzak, işletme içindeki süreçlerin planlanması ve yönetimi ile kurumsal, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik desteklenebileceği gibi sürdürülebilir kalkınma için uygun bir altyapı da hazırlanmış olacaktır. Satışların çok olması her zaman işlerin yolunda gittiğini göstermeyebilir. Ne pahasına olursa olsun satışlar yolunda gitsin bir şekilde daha fazla üretelim, daha çok kazanalım değil aynı zamanda çevreye duyarlı olmak ve gelecek nesillerin kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine ihanet etmeden hareket etmek durumda olduğumuzu bilmeliyiz.

Peki, bu kılavuzu uygulayacak ve gerekli çalışmayı sağlayacak yetkin yöneticileri nasıl hazırlarız?

Üniversite lisans ve lisansüstü programlarında, sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan sürdürülebilirliği sağlamak için gereken bilgi, beceri ve yeteneklere sahip öğrencileri nasıl yetiştiririz.

Benim önerim; Sağlık hizmeti sağlayıcıları, sürdürülebilirlik boyutlarında yetkin yöneticiler hazırlamak için üniversite merkezli yüksek lisans sağlık yönetimi eğitimi (HME) programları ile işbirliği yapabilir. Ve eğitim matrisi yaklaşımı kurgulanabilir.

Eğitim matrisi yaklaşımı ile geleceğin yöneticilerine hizmet öğrenme kursları ve sınıf dışındaki etkinlikler ile sürdürülebilirliğin boyutlarını öğretmek ve güçlendirmek sağlanabilir. Bu deneyim liderlik ve mesleki becerilerini geliştirmeleri konusunda da yardımcı olacaktır.

Uygulamalı gerçek hayattaki öğrenme, sürdürülebilirlikte yeni bilgiler geliştirmek için önemlidir. Eğitiminin bir parçası olarak alan çalışmalarında “Sağlıkta Sürdürülebilirlik” projesini tamamlamaları istenmelidir.

Hazır literatür ezberlerinin dışına çıkılarak eğitim programları; İhtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmek için, hastane yöneticileri, vaka çalışmaları, uygulamalı projeler ve diğer etkileşimli ve deneyimsel öğrenme etkinlikleri konusunda onlara rehberlik edebilir ve denetleyebilir. Bu yapılırsa yöneticilerin sürdürülebilirlik ihtiyacını ve bunun maliyet / finansal konular, ortaklık desteği, güçlü politika düzenlemeleri ve nihayet iç ve dış paydaşların sürdürülebilirliğin farklı boyutlarına nasıl katkıda bulunabileceği ile ilgili olduğunu ele alma fırsatını yeni jenerasyona kazandırabiliriz. Klasik yöneticiler yerine konusuna hâkim ve ne istediğini ne yapması gerektiğini bilen bir kuşaktan bahsediyorum.

İşletmeler ekonomik ve sosyal konularda genellikle kısa vadeli hedefler belirlemektedirler. Orta ve uzun vadeli hedefler işin başında kurgulansa da ya da belirlense de buna ulaşmak için hazırlanan yol haritaları gerçekten uzak kalmaktadır. Son dönemde toplumun hassasiyetinde ön plana çıkan çevresel faktörler ise iş modellemelerinde yeterli öneme sahip değildir. Ancak görülen o ki; bu kavram Geleceğin yöneticilerini (Z kuşağı) yetiştiren birçok eğitim programında yeterli ölçüde yer almaması. Bu konuda anı değerlendiriyor olsak konu ile ilgili durumun endişe verecek boyutta kötü olduğu görülecektir. Herkes konunun önemini kabul etmekle birlikte bu konudaki bilgi birikimlerinin dağınık şekillendiği görülecektir. Son dönemde dikkatimi çeken konu bu. Her yıl onlarca yüzlerce mezun veren ilgili bölümlerde okuyan potansiyel iş gücü ne derece bu konulara hakimler, mezun olduklarında ne derece iş dünyasına hazırlar bir düşünelim!

Diğer bir sorun ise; sahip olunan psikoloji. İşletmelerin bütünsel yaklaşımdan uzak, çevreye duyarsız olmaları. Diğer taraftan maliyet analizlerinden uzak ve günü kurtarma psikolojileri.

Türk işletmelerinin operasyonel süreçlerinde sürdürülebilirlik formüllerini kurgulamakta yaşadığı sorunlar vardır. Sanayileşme, şehir planlamaları ve betonlaşma günlük konuşmalarımızda daha fazla yer almakta, strateji belirlemede artık bu unsuru göz önünde bulundurmaya başladığımızı görmek her ne kadar az da olsa ümit vericidir.

Sağlık kuruluşları, operasyonlarını ekonomik ve kârlı kılacak sürdürülebilir stratejiler geliştirmek için örgütsel ihtiyaçlarını değerlendirmenin yollarını ararken, Yönetim ve işletme literatürü matris yaklaşımı kullanma fikrini güçlü bir şekilde desteklemek durumundadır.

Bu mevcut duruma göre Sürdürülebilirlik kavramı insan, gezegenimiz ve kârlılık kavramları iş modellerine muhakkak entegre edilmeli ve bu entegrasyon işletme yönetimi tarafından da açık ve koşulsuz desteklenmelidir.

Sağlık sektöründe açısından konu değerlendirildiğinde hasta lojistiği, veri analizleri ve dikey entegrasyon alanında çalışmaların ön plan çıktığı görülüyor. Her kurum kendine göre kritik stratejiler belirlemektedir. Türkiye’de iş dünyasının bu konuya yeni ısınıyor olduğunu ve özellikle BİST sürdürülebilirlik endeksinin kullanılmaya başlanması ile birlikte sürdürülebilirlik raporlaması yaptıklarını görüyoruz. Sadece büyük ölçekli firmalarda yapılması yeterli olmayacağından konu tabana yayılmalıdır.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacaksak eğer, ülkemizin yeşil ekonomik göstergelerini yakından takip etmesi küresel ve rekabet ortamında yerini sağlama alması gerekir. Kurumsal ve ulusal stratejilerimizi sürdürülebilirlik temelli kurgulamak durumundayız. Bu bağlamda bu konu işletmelerin vizyon ve misyonlarında yerini değişmez şekilde almalıdır. Ne yapıyorsak yapalım, gelecek nesillerin yaşam kalitesi ve imkânlarını göz önünde bulundurarak yapalım. Yeni kuşağın, çalışmak için insanı odak alan şirketleri tercih ettiğini göz önünde bulundurarak gelecekte var olabilmek için, kurumların bu yaklaşımı iş modellerine entegre etmeleri; tedarikten üretime, dağıtımdan son tüketiciye kadar her aşamada hayata geçirmeleri gerekiyor diyerek şimdiden kolaylıklar diliyorum.

İçeriği faydalı buldunuz mu ? Yorumlarınızı aşağıdaki alanda paylaşabilirsiniz.

İçeriği derecelendirmek için butonlardan birine basabilirsiniz. Yorum yapmak için lütfen sayfayı kaydırınız.PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

Buyer Network B2B Konferanslar Serisi #14, Lojistik ve Depo Yönetimi Zirvesi 11 Aralık’ta Gerçekleşti

Buyer Network B2B Konferanslar Serisi'nin 14. etkinliği, 11 Aralık 2019'da Beşiktaş Vodafone Park ev sahipliğinde Lojistik ve Depo Yönetimi...

Yönetici Eğitim Vakalarında Sırada: Liderlik

İş ve Ticaret Platformu Buyer Network'ün projelendirdiği ve 4 Yetenek Programı kapsamında yönetici eğitim vakalarına bir yenisi eklendi. “Kırılma Noktası”...

Alanında marka yöneticiler bu zirvede. LOJİSTİK ve DEPO YÖNETİMİ ZİRVESİ 11 ARALIK 2019 (Ücretsiz)

LOJİSTİK VE DEPO YÖNETİMİ ZİRVESİ 11 ARALIK 2019 (Ücretsiz) Konferans Koordinatörü: Prof. Dr. Murat ERDAL - BuyerNetwork Alanında marka yöneticiler...

Geleceğin Tedarik Zinciri Yöneticileri, Mentorluk Programı ile Mesleğe Hazırlanıyor.

İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı'mızda sektörün önde gelen yönetici araştırma firması BENSON & PARTNERS - IESF...

2019 Yılı Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Ödülleri Sahiplerini Buldu…

Bu yıl 13.sü düzenlenen Buyer Network B2B Konferanslar Serisi, 20 Kasım 2019'da gerçekleşen Satınalma ve Tedarik Zinciri ve Yönetimi...

Yıllık İzin Süresine Rastlayan Mazeret İzinleri Nasıl Kullanılır?

Yıllık izin süresine rastlayan evlenme, doğum, ölüm gibi sebeplerle verilen mazeret izinleri yıllık ücretli izin günlerinden sayılır mı? 4857 sayılı...

Teknoloji Yıkmadan Önce Dönüşen Ayakta Kalıyor -Türk CEO Dönüşüme Sarıldı

KPMG Türkiye, 2019 CEO Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Bu yıl Türkiye’nin de aralarında olduğu 11 ülkeden yaklaşık bin 300 CEO...

Tedarikçi Yaşam Döngüsü Yönetimi

SAP tarafından Tedarikçi Yaşam Döngüsü çözümleri konusunda bir webinar düzenlendi. Webinar'da özetle tedarikçi yaşam döngüsünün genel hatları ve tedarikçi...

Müzakere Becerileri Raporu (PDF)

Harvard Hukuk ve İşletme Okulu tarafından müzakere becerilerinin arttırılmasına yönelik hazırlanmış özet bir rapordur. İçindekiler: Make the most of your...